Jornades Participatives “Diàlegs per a la Transició Energètica”. 18 i 19 de juny de 2020

Després d’un procés de reflexió per part de l’Equip de Transició Energètica, s’ha pres la decisió de no ajornar més la definició del Full de ruta per a la Transició Energètica de l’illa d’Eivissa i, per tant, desenvolupar els tallers participatius previstos, però aquesta vegada en format online.

Els tallers es realitzaran els dies 18 i 19 de juny, en sessions de matí, i es realitzaran mitjançant l’eina ZOOM i altres eines online de facilitació de processos. L’Equip facilitador anirà contactant amb les persones que es vagin inscrivint telefònicament per a assegurar que tenen les condicions tècniques necessàries per a la seva participació i per a ajudar en qualsevol aspecte necessari que els ajudi a tenir una participació amb qualitat.

Durant aquests dos dies, l’objectiu és construir una visió compartida d’una Eivissa lliure d’energies fòssils i sostenible mediambientalment, així com definir estratègies i accions prioritàries a executar-se d’aquí al 2030 per a aconseguir aquesta Eivissa desitjada. Juntament amb la informació de diagnòstic, els resultats d’aquests tallers seran la base per a la redacció i posterior presentació del Full de ruta per a la Transició Energètica de l’illa d’Eivissa.

Formulari d’inscripció: https://forms.gle/2G3Taw6oDBX8pxaT8

Programa dels Diàlegs: https://drive.google.com/file/d/1RD4137L02geG55JmIjFjiFcqEPbdJiRP/view?usp=sharing

**********************************************

Tras un proceso de reflexión por parte del Equipo de Transición Energética, se ha tomado la decisión de no aplazar más la definición de la Hoja de Ruta para la Transición Energética de la isla de Ibiza y, por tanto, desarrollar los talleres participativos previstos, pero esta vez en formato online.

Los talleres se realizarán los días 18 y 19 de junio, en sesiones de mañana, y se realizarán mediante la herramienta ZOOM y otras herramientas online de facilitación de procesos. El Equipo facilitador irá contactando con las personas que se vayan inscribiendo telefónicamente para asegurar que tienen las condiciones técnicas necesarias para su participación y para ayudar en cualquier aspecto necesario que les ayude a tener una participación con calidad.

Durante estos dos días, el objetivo es construir una visión compartida de una Eivissa libre de energías fósiles y sostenible medioambientalmente, así como definir estrategias y acciones prioritarias a ejecutarse de aquí al 2030 para lograr esa Ibiza deseada. Junto con la información de diagnóstico, los resultados de estos talleres serán la base para la redacción y posterior presentación de la Hoja de Ruta para la Transición Energética de la isla de Ibiza.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/2G3Taw6oDBX8pxaT8

Programa de los Diálogos: https://drive.google.com/file/d/1RD4137L02geG55JmIjFjiFcqEPbdJiRP/view?usp=sharing