Jornada informativa. 4 de març. Saló de plens del Consell

Dia: 4 de març de 2020
Lloc: Saló de Plens del Consell d’Eivissa
Horari: 18.00 – 19.30

18.00 Presentació de la iniciativa “Energies Netes per a UE Illes” (Clean Energy For EU Islands)
Ferran Rosa Gaspar.
Director de l’Institut Balear de l’Energia.
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

18.20 Elements de diagnòstic energètic a l’illa d’Eivissa
Inés Alomar.
Enginyera industrial i especialista en energies renovables i sostenibles. Facilitadora el procés de definició del Full de Ruta per a la Transició Energètica de l’illa d’Eivissa.

18.40 Tecnologia per a la transició: propostes per a l’illa d’Eivissa
Juan Tur Torres
Enginyer industrial i especialista en energies renovables.
Integrant de l’Equip de Transició Energètica de l’Eivissa.

19.00 Impactes econòmics de la transició energètica. Possibilitats i reptes.
Rafael Tur
President de l’Associació de Propietaris Forestals d’Eivissa. Tresorer de l’Associació de veïns des Rafal Trobat. Tresorer de l’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera.

19.15 Precs, preguntes i reflexions

19.25 Tancament de la jornada: següents passos per a la definició del Full de Ruta per a la Transició Energètica de l’illa d’Eivissa

Programa en pdf