CLEAN ENERGY
FOR EU ISLANDS

Dins de les diferents estratègies de la UE per a l’abast dels objectius previstos, trobem la iniciativa “Clean Energy for EU Islands” (Energies Netes UE per les Illes). Aquesta iniciativa neix de la declaració política que varen signar, el maig de 2017, la Comissió Europea i 14 estats membres a Malta. L’objectiu d’aquesta iniciativa és accelerar la transició energètica dins les més de 2.700 illes europees, en les quals habiten més de 15 milions de persones; sorgeix per la necessitat de donar resposta als reptes als quals han de fer front les illes europees en el seu procés de descarbonització de l’economia i crear un marc a llarg termini per ajudar les illes a crear la seva pròpia energia de manera sostenible i al menor cost possible mitjançant:

  • uns objectius concrets i ambiciosos per al 2030
  • el suport financer als projectes d’energia neta perquè es puguin implementar en aquests territoris sempre que creïn ocupació local, empoderament comunitari i que donin suport al creixement en els àmbits turístic, agrícola, peixater i altres sectors econòmics importants en les illes mitjançant preus d’energia local més baixos.
  •  

El Secretariat per a la Transició Energètica de les Illes de la Unió Europea és l’entitat responsable de la iniciativa i de proporcionar orientació integral i assessorament tècnic a les illes sobre la manera de començar i avançar en la transició cap a les energies netes.