FULL DE RUTA
PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
DE L'ILLA D'EIVISSA

Eivissa ha definit el seu primer Full de Ruta per a la Transició Energètica per a començar a caminar cap a una illa 100% renovable. Se sustenta en 5 pilars que permetran anar generant els canvis necessaris cap a escenaris de vida amb energies netes i consums respectuosos amb els recursos naturals.

PILAR 1. Nou sistema de generació d'electricitat

Engloba aquelles línies estratègiques i propostes relacionades amb el canvi de model de generació energètica, deixant a un costat les energies importades d'origen fòssil i donant lloc a un model de generació renovable, descentralitzat i localitzat a l'illa, valorant la interconnexió energètica amb Mallorca i la península com el sistema auxiliar necessari per a recolzar la discontinuïtat de les renovables.

PILAR 2. Edificis de baix o nul consum energètic

Es tracta del grup de propostes relacionades amb l'eficiència energètica en el camp de l'edificació, que inclou des de la millora dels sistemes actius fins a la incorporació d'elements passius que contribueixen a una reducció del consum i la demanda energètics.

PILAR 3. Mobilitat interna sostenible

Gran part de l'energia primària de l'illa s'usa per a donar servei a la mobilitat rodada interna, mitjançant vehicles amb motor de combustió. Aquest pilar agrupa les estratègies associades a la transició verda en l'àmbit de la mobilitat, donant prioritat al vehicle elèctric, a les formes col·lectives de transport i a la disposició de vies verdes intermunicipals que facilitin l'ús a peu, de la bicicleta i els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP).

PILAR 4. Limitació del transport des de i cap a l'illa

El caràcter insular d'Eivissa comporta que es presenti un gran consum energètic des d'i cap a l'illa per a aprovisionar-la de productes de tota mena i per a desplaçaments personals, per mar i per aire. Aquest pilar presenta les propostes relacionades amb el foment de producte local i les polítiques que promoguin un turisme sostenible d'acord amb els límits ecològics de l'illa.

PILAR 5. Transició sociocultural

La transició energètica no sols té caràcter tècnic, sinó que necessita una sensibilització i visió social global, d'una comunitat que reconegui un territori que presenta límits ambientals que han de respectar-se. Aquest pilar dóna lloc a les propostes relacionades amb aquest canvi de paradigma a escala social i a les bones pràctiques que són imprescindibles per a contribuir a un nou model energètic.

Esdeveniments:

Context de la iniciativa

L’Acord de París ha significat el primer compromís seriós i vinculant per part de la majoria dels governs (inclosa Xina i els EUA) per a la reducció de les emissions de CO₂ a l’atmosfera. En la Conferència de París sobre el Clima (COP21), celebrada al desembre de 2015, 195 països van signar el primer acord vinculant mundial sobre el clima (el Protocol de Kyoto, signat en 2005, no era vinculant). L’Acord de París estableix un pla d’acció mundial que posa el límit de l’escalfament global molt per sota de 2°C.

El 28 de novembre de 2018, la Comissió Europea va presentar la seva visió estratègica a llarg termini per a una economia pròspera, moderna, competitiva i neutra des del punt de vista del clima d’aquí a 2050.

L’estratègia mostra com Europa pot liderar el camí cap a la neutralitat climàtica mitjançant la inversió en solucions tecnològiques realistes, la capacitació de la ciutadania, i l’harmonització de l’acció en àmbits clau com la política industrial, la finançament o la investigació, garantint al mateix temps la justifica social per a una transició justa.

Arrel de les invitacions formulades pel Parlament Europeu i el Consell Europeu, la visió de la Comissió per a un futur climàticament neutre abasta pràcticament totes les polítiques de la UE i està en consonància amb l’objectiu de l’Acord de Partís de mantenir l’augment de la temperatura global molt per sota de 2ºC i de prosseguir els esforços per a mantenir-lo en 1,5ºC.

Més informació: EU Climate Action

L’11 de desembre de 2019, es va presentar el Pacte Verd Europeu, que estableix com fer d’Europa el primer continent climàticament neutre en 2050 impulsant l’economia, millorant la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, protegint la naturalesa i no deixant ningú darrera.

Més informació: Web Comissió Europea

Després del procés de treball desenvolupat durant aquest any , el primer Full de Ruta per a la Transició Energètica de l’illa d’Eivissa ha estat presentat al Secretariat per a les Energies Netes per a les illes de la UE a mitjans d’ octubre 2020.

Els següents passos se centraran en l’inici de l’aplicació de les diferents estratègies i accions de manera coordinada i sinèrgica entre les diferents entitats públiques i privades del territori, i el reforç social per a la generació de canvis en hàbits i pràctiques de consum.